AquaGo Aqua Biocyd G-1/R - zwalcza glony, bakterie i grzyby 1 l

 • AquaGo
 • 5902341006602
Aqua Biocyd G-1/R jest przeznaczony do zwalczania bakterii i glonów w basenach kąpielowych. Preparat ma silne działanie niszczące bakterie i glony, oraz zapobiega ich powstawaniu. Stosowanie preparatu Aqua Biocyd G-1/R poprawia klarowność wody.
14,95 * 27,99 zł
Cena za L : 14.95zł
*cena detaliczna

Produkt niedostępny

Dodaj do schowka

najniższa cena z 30 dni: 27,99 zł

Opis

Aqua Biocyd G-1/R jest przeznaczony do zwalczania bakterii i glonów w basenach kąpielowych. Preparat ma silne działanie niszczące bakterie i glony, oraz zapobiega ich powstawaniu. Stosowanie preparatu Aqua Biocyd G-1/R poprawia klarowność wody.

Szczegóły - AquaGo Aqua Biocyd G-1/R - zwalcza glony, bakterie i grzyby 1 l

 • Producent: AquaGo
 • Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
 • Model: 5902341006602
 • EAN: 5902341006602
 • Wymiary: 22 x 8.5 x 8.5 cm

Sposób przygotowania i przechowywania

W przypadku widocznych glonów, ciemnych miejsc na powierzchniach i mętnej wodzie preparat  Aqua Biocyd G-1/R stosuje się w dawce szokowej 240–400 g/m3 wody jeden raz na dobę, do ustąpienia zakażenia. Następnie zapobiegawczo 80 g/m3 dwa razy w tygodniu lub częściej, jeśli wymaga tego sytuacja.

Preparat Aqua Biocyd G-1/R może być stosowany w automatycznych stacjach dozujących.

Nigdy nie mieszać preparatów bezpośrednio ze sobą. Po upływie 15 minut od dozowania preparatu do wody basenowej można rozpocząć korzystanie z basenu.

Stosowanie preparatu nie wymaga dodatkowej wentylacji pomieszczeń. Operowanie małymi ilościami preparatu (użycie opakowania jednostkowego) nie wymaga specjalnych środków ostrożności, należy zachować ogólnie przyjętą ostrożność w postępowaniu z preparatami chemicznymi. Nie stwierdzono bezpośrednich lub pośrednich ubocznych skutków stosowania innych niż wynikające z klasyfikacji. Wyłączenie terenu lub obiektu z użytkowania nie jest konieczne. W przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska należy: zahamować dalsze uwalnianie się preparatu, wyciek przesypać materiałem chłonnym (ziemia, piasek, trociny), zebrać i przeznaczyć do utylizacji. Pozostałość usunąć przez spłukanie rozproszonym strumieniem wody w dużych ilościach, którą można odprowadzić do kanalizacji. Dołożyć wszelkich starań, by produkt w formie stężonej (handlowej) nie przedostał się do ścieków i gruntu, nie dopuścić do przedostania się do wód gruntowych i powierzchniowych.

Ostrzeżenia i pozostałe informacje

Pierwsza pomoc: 

 • Kontakt ze skórą – zmyć wodą.
 • Kontakt z oczami – przemyć dużą ilością wody, jeśli podrażnienie oczu utrzymuje się skontaktować się z lekarzem.
 • Zatrucie inhalacyjne – wyprowadzić poszkodowanego z miejsca narażenia na świeże powietrze, w razie konieczności wezwać pomoc medyczną.
 • Zatrucie drogą pokarmową – przemyć usta i podać dużą ilość wody do picia, nie wywoływać wymiotów, zawiadomić lekarza i pokazać kartę charakterystyki preparatu. W przypadku wystąpienia uczulenia uniemożliwić kontakt z preparatem, skontaktować się z lekarzem.

Odpady produktu, opakowania i odpady opakowaniowe po produkcie nie mogą być usuwane razem z odpadami komunalnymi. Odpadów produktu nie wprowadzać do kanalizacji, nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Przekazać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Zabrania się spalania opakowań po produkcie we własnym zakresie, a także wykorzystania opróżnionych opakowań do innych celów, w tym także traktowania ich jako surowce wtórne.
Uwaga:

 • H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.    
 • P 273 – Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P 391 – Zebrać wyciek.
 • P 501 – Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionego odbiorcy odpadów. Postępować zgodnie z przepisami krajowymi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przeznieprawidłowe użycie środka. Przed użyciem przeczytaj etykietę lub kartę charakterystyki. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 2054/05, kat. I, gr. 2, kat. II, gr. 11.

Substancja czynna/Zawiera: Polimer N-metylmetanaminy z (chlormetyl) oksyran/czwartorzędowy polimeryczny chlorek amonu, zaw. 60 g/kg

Recenzje

Podziel się swoją opinią

Oceń produkt

Inni Klienci kupili również