CROCOlearn Zestaw interaktywny Jumbo - Crocopen

 • 4892493851070
Interaktywny zestaw Crocopen  =  zestaw startowy Crocopen  + 8 książeczek (cała dostępna seria) Czy nauka języka angielskiego może być świetną zabawą? Czy dziecko może jednocześnie bawić się, a także rozwijać wyobraźnię i spostrzegawczość, uczyć się języka obcego i logicznego myślenia? Tak! Teraz...

359.00 zł

Produkt niedostępny

Dodaj do schowka

Opis

Interaktywny zestaw Crocopen  =  zestaw startowy Crocopen  + 8 książeczek (cała dostępna seria)

Czy nauka języka angielskiego może być świetną zabawą?
Czy dziecko może jednocześnie bawić się, a także rozwijać wyobraźnię i spostrzegawczość, uczyć się języka obcego
i logicznego myślenia? Tak! Teraz umożliwia to "mówiące" pióro CROCOPen.

CROCOPen to elektroniczne pióro, które:

 • czyta angielskie słowa i zdania zawarte w książkach
  z serii Crocolearn
 • tłumaczy angielskie słowa i zdania na język polski
 • pozwala usłyszeć różne dźwięki (np. odgłosy przyrody)
 • umożliwia zdobywanie wiedzy i umiejętności podczas grania w niezwykłe gry

Zestaw interaktywny CROCOPen zawiera:

 • mówiące pióro CROCOPen
 • 8 książeczek (polsko-angielskich)
 • supercartridge I (kompatybilny z wszystkimi materiałami edukacyjnymi z serii Crocolearn dostępnymi na rynku polskim, oprócz serii Phonics)
 • książeczkę startową w języku angielskim wprowadzającą w tematykę serii
 • przewodnik dla rodziców

Wymagane 2 baterie typu AAA (1,5 V) - baterie nie są załączone.

Opinia

CrocoPen Jumbo z zestawem CrocoLearn firmy Marko

Zestaw CrocoPen Jumbo z materiałami CrocoLearn firmy Marko został przetestowany pod względem merytoryczno-dydaktycznym na zajęciach z trzema grupami dzieci (w tym wychowanków przedszkoli i uczniów klas młodszych szkoły podstawowej), zgodnych wiekowo
z zaleceniami producenta 3-5 lat, 6-7 lat, 8-9 lat. Lekcje odbywały się w szkole i przedszkolu wiejskim, oraz w szkole w centrum dużego miasta (powyżej 200 tysięcy mieszkańców). Dzieci rekrutowały się z różnych środowisk społecznych, o różnej zamożności, wcześniej stykały się i nie stykały z językiem angielskim, posługiwały się nim lub nie. Grupy były językowo różnorodne pod względem poziomu zaawansowania. Przeprowadzono także zajęcia w grupie integracyjnej. Po zebraniu opinii od nauczycieli prowadzących zajęcia oraz od rodziców, a także po własnej obserwacji i nadzorze metodycznym stwierdzam co następuje:

 

Zestaw CrocoPen Jumbo, zawierający materiały służące do nauki języka angielskiego (Pióro Crocopen, Super Cartridge I, 8 interaktywnych książek z serii Crocopen, Interaktywne karty mówiące - 200 sztuk oraz Interaktywne naklejki mówiące - 12 arkuszy) jest narzędziem edukacyjnym, wspomagającym pracę nauczyciela języka angielskiego, wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, a także wzbogacającym proces wychowawczy w domu. Skuteczne nauczanie języka obcego, uwzględniające cechy rozwojowe i osobowe dziecka w różnych grupach wiekowych od 3-9 lat wymaga zachowania atrakcyjności zajęć i autonomii ucznia, przez wprowadzenie elementów zabawy do zajęć dydaktycznych. Jedynie takie podejście wzmaga motywację dziecka i wpływa na efektywność przekazywanych treści. Program pracy wyklucza element stresu (dziecko ma ciągły wpływ na reżyserowanie przebiegu zajęć), wspomaga samodzielną pracę językową i przenosi część odpowiedzialności z nauczyciela i rodzica na ucznia. Jest także produktem nowatorskimi unikalnym na polskim rynku zabawek edukacyjnych.

 

Zajęcia przeprowadzono zgodnie ze scenariuszami lekcji zaproponowanymi przez producenta, a także z wykorzystaniem własnych materiałów edukacyjnych nauczycieli oraz sugerowaych przez doradców metodycznych pod nadzorem opiniodawcy. Problemem pełnej realizacji zajęć był brak dostatecznej ilości piór CrocoPen (sugerowana ilość na grupę to co najmniej pięć zestawów – nauczyciele dysponowali jedynie jednym co nie pozwalało na pełną realizację założonych celów).

 

Cele zajęć obejmowały przede wszystkim (w zależności od grupy wiekowej i scenariusza) poznanie nowego słownictwa, poszerzenie wiedzy językowej, utrwalanie, ćwiczenia motoryki małej, doskonalenie sprawności ruchowej, pogłębianie percepcji wzrokowo-słuchowej, ćwiczenie pamięci i kreatywności, wzmocnienie koncentracji, naukę współdziałania w grupie. Wprowadzono elementy nauki kolorów i kształtów poprzez geometryczne mozaiki, tablice, książki, naklejki, będące częścią zestawu, a także własne pomoce dydaktyczne, jak kredki. Dzieci zachęcane były do przerw ruchowych, wspólnego śpiewania (ćwiczenie zdolności intonacyjno-artykulacyjnych), aktywności plastycznej (wydzieranki z papieru, rysunki), zabawy własnej z wykorzystaniem zestawu.

Kreatywność uczniów i wychowanków znacznie przerosła zakres proponowanych przez nauczycieli zabaw dydaktycznych, uczniowie w każdej grupie wykazywali się pomysłowością w wykorzystywaniu zestawu CrocoPen. Duży wpływ na atrakcyjność tej edukacyjnej zabawki miała szata graficzna i konstrukcja poszczególnych elementów zestawu, a także projekt, wspomagający intuicyjne wykorzystanie pióra bez dodatkowych instrukcji.

W dobie nowoczesnych technologii, w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, szczególnie istotnym jest uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych przez wprowadzanie dodatkowych elementów do monotonnego przebiegu zajęć lekcyjnych. CrocoPen Jumbo jest takim elementem. Uczniowie są zainteresowani, chętnie przystępują do nauki, posiadając CrocoPen w domu, będą z pewnością samodzielnie wykonywać zadane ćwiczenia, a także poszerzać zadania o własne pomysły i rozwiązania. Zestaw może być stosowany w dowolnym miejscu, w domu, w szkole, na zajęciach pozalekcyjnych, na podwórku.

 

CrocoPen Jumbo wpisuje się zarówno w nurt nowoczesnych technologii w edukacji, jak i w podstawowe priorytety edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, jak kształcenie krytycznego myślenia i czytania. Zwiększa aktywność werbalną dzieci w młodszym wieku szkolnym, wzmaga wpływ ćwiczeń słownikowo-frazeologicznych zawartych w podręcznikach do nauki języków obcych dla klas niższych na rozwój mowy uczniów, zwiększa rolę wykorzystania różnych sposobów ilustrowania jako sposobu zaspokajania potrzeb czytelniczych dziecka oraz pobudzania percepcji i ekspresji plastycznej, zajmuje się znaczeniem metody czynnościowej w kształtowaniu pojęć i umiejętności, edukacją muzyczną oraz związkiem inteligencji emocjonalnej z wychowaniem dziecka w wieku przedszkolnym. Opracowywanie szerokiej gamy metod nauczania i uczenia się mających umacniać kompetencje kluczowe o charakterze ogólnym i poszerzanie dotychczas dostępnych pomocy jest w wypadku zestawu jak najbardziej wskazane. Świetnie też służyć będzie nauczaniu zintegrowanemu, a także indywidualnemu dzieci chorych i przebywających w domu. Będzie również pomocny w profilaktyce dysleksji, dysgrafii i dysortografii.

Grażyna Studzińska-Cavour

Konsultant ds. Języków Obcych i Nowoczesnych Technologii

Świadczymy usługi posprzedażne.
W koszt usługi posprzedażnej wchodzi:
- wartość części zapasowej
- roboczogodzina 50zł netto

Recenzje

Podziel się swoją opinią

Oceń produkt

Szczegóły - CROCOlearn Zestaw interaktywny Jumbo - Crocopen

 • Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
 • Model: 4892493851070