Domestos Power 5 Kostka toaletowa Ocean 3 x 55 g

Power 5 Kostka toaletowa Ocean: 1. Czyszcząca piana 2. Ochrona przed osadzaniem się kamienia 3. Długotrwały zapach 4. Połysk 5. Higiena

12.99 zł

Cena za kg : 78.73zł

Dodaj do schowka

Opis

Power 5 Kostka toaletowa Ocean:

1. Czyszcząca piana
2. Ochrona przed osadzaniem się kamienia
3. Długotrwały zapach
4. Połysk
5. Higiena

Składniki - Domestos Power 5 Kostka toaletowa Ocean 3 x 55 g

>30% anionowe środki powierzchniowo czynne, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycja zapachowa, węglowodory aromatyczne, fosforany, Limonene, Linalool, Citral.

Sposób przygotowania i przechowywania

Zawieś kostkę na obrzeżu muszli toaletowej upewniając się, że jest w zasięgu wody.

Pozostałe kostki przechowuj w oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze otoczenia.

Ostrzeżenia i pozostałe informacje

Domestos Power 5 Ocean Kostka Toaletowa: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Działa drażniąco na skórę. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zawiera Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do miejsc zgodnie z wymogami władz lokalnych.

Zawiera: SODIUM DODECYLBENZENESULFONATE, SODIUM LAURYL SULFATE.

Informacja alergenna

Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes.

Recenzje

Podziel się swoją opinią

Oceń produkt

Szczegóły - Domestos Power 5 Kostka toaletowa Ocean 3 x 55 g

  • Producent: Domestos
  • Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
  • Model: 8710908811562
  • EAN: 8710908811562
  • Wymiary: 16.6 x 16.3 x 4 cm