Oblicza epok 3.1. Język Polski. Podręcznik. Klasa 3. Część 1. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

W podręczniku Oblicza epok dla klasy 3, część 1 znajdują się teksty Młodej Polski, m.in. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara poezja Kazimierza Przerwy-Tetmajera (Lubię, kiedy kobieta…. Melodia mgieł nocnych (Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym)) Stanisław Wyspiański, Wesele Władysław Stanisław Reymont,...
55,99 * 57,40 zł
*cena detaliczna

Dodaj do schowka

najniższa cena z 30 dni: 54,20 zł

Opis

W podręczniku Oblicza epok dla klasy 3, część 1 znajdują się teksty Młodej Polski, m.in. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara poezja Kazimierza Przerwy-Tetmajera (Lubię, kiedy kobieta…. Melodia mgieł nocnych (Nad Czarnym Stawem Gąsienicowym)) Stanisław Wyspiański, Wesele Władysław Stanisław Reymont, Chłopi. W tej części podręcznika znajdują się również teksty Dwudziestolecia Międzywojennego – nurt klasyczny, m.in. Stefan Żeromski, Przedwiośnie poezja Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej (Miłość, Nike, Listy)

Materiał nauczania jest ułożony chronologicznie i podzielony na jednostki lekcyjne. Wiedza teoretyczna o epoce jest ściśle powiązana z umiejętnościami praktycznymi, gdyż materiał jest realizowany przede wszystkim metodą pogłębionej analizy i interpretacji tekstu – rozpoczynające każdą lekcję komentarze, przydatne wyjaśnienia pojęć kluczowych oraz zadania pod tekstami umożliwiają wnikliwe odczytanie utworów, uczą umiejętności interpretacyjnych, uwrażliwiają na zapisane w tekstach wartości (sekcja Wartości i postawy), rozwijają umiejętności retoryczne uczniów (m.in. argumentowanie, uzasadnianie opinii, dyskusja wokół postawionego problemu), a także pozwalają na integrację treści (w lekcjach literacko-kulturowych wyróżniono kolorystycznie polecenia dotyczące nauki o języku zaproponowano polecenia dotyczące tworzenia wypowiedzi pisemnych i samokształcące zadania projektowe odnoszące się do problematyki omówionych tekstów).

By pokazać uczniom aktualność dawnej literatury teksty z epoki zestawiono ze współczesnymi kontekstami, również z kultury popularnej – dobranymi zarówno ze względu na podobieństwo motywów, jak i zróżnicowanie środków wyrazu (m.in. film, muzyka, teatr, sztuki plastyczne, street art). Wśród takich kontekstów znajdują się również utwory literackie, m.in. Wesele, Stanisława Wyspiańskiego film Wesele, reż. Wojciecha Smarzowskiego.

Podręcznik wzbogacają miniprzewodniki, pozwalające zebrać i usystematyzować wiedzę, a także blok powtórzeniowy, składający się ze schematu zawierającego najważniejsze informacje o omówionych lekturach, z powtórzenia ważnych pojęć (Przypomnij sobie) i pytań kontrolnych (Sprawdź się). Zwieńczeniem każdego działu są bloki Analiza tekstu nieliterackiego i Tworzenie własnego tekstu.

Struktura tematu (jednostki lekcyjnej)

 • Tytuł lekcji – zaciekawiający, nawiązujący do omawianego utworu.
 • Oś czasu wizualizująca czas powstania dzieła.
 • Tekst odautorski podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej, zawiera informacje o genezie (U źródeł tekstu), gatunku (Forma gatunkowa) oraz kontekstach, w jakich należy utwór odczytywać.
 • Elementy graficzne (tabele, schematy, diagramy) ułatwiające zapamiętywanie wiadomości.
 • Ramki Wiedzieć więcej zawierające dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem.
 • Ramki O twórcy – przy pierwszym tekście danego autora w podręczniku – wprowadzają dodatkowe informacje biograficzne.
 • Tekst – z numeracją wersów (w przypadku wiersza) i akapitów (w przypadku tekstów nieliterackich), z przypisami.
 • Konteksty (fotografie, reprodukcje, kadry filmowe itp.) wraz z opisami, które wyjaśniają ich powiązania z utworem z epoki, oraz z poleceniami ukierunkowującymi interpretację kontekstu lub stawiającymi problem do dyskusji.
 • Ramki Pojęcia kluczowe zawierające wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów.

Polecenia w lekcjach literacko-kulturowych, podzielone na części:

 • Analiza, Interpretacja – służą pogłębionej lekturze dzieła, uczą analizy i interpretacji całych utworów lub wskazanych fragmentów z uzasadnieniem odwołującym się do odpowiednich kontekstów oraz własnego doświadczenia lekturowego i życiowego
 • Wartości i postawy – propozycja przedyskutowania przez uczniów problemu dotyczącego wartości / postaw oraz konfliktów wartości / postaw obecnych w utworze, w tym propozycja odniesienia się uczniów do cudzych wypowiedzi czy poglądów na ten temat propozycja przedyskutowania problemu dotyczącego związku wartości poznawczych, etycznych i estetycznych obecnych w utworze
 • Wypowiedź pisemna – polecenie stworzenia wypowiedzi pisemnej w jednym z gatunków wskazanych w podstawie programowej
 • Zadanie projektowe – fakultatywnie w niektórych lekcjach propozycja własnego, uczniowskiego projektu, odnoszącego się do zainteresowań i osiągnięć uczniów oraz problematyki tekstów omawianych na lekcji.

Ćwiczenia w lekcjach językowych.

Infografiki na rozkładówkach – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia kształcenia literacko-kulturowego.

Struktura materiału powtórzeniowego po dziale

Powtórzenie i sprawdzenie wiadomości

 • schemat odnoszący się do treści działu, zawierający najważniejsze informacje o utworach z epoki (m.in. autor, data powstania, gatunek, motywy i symbole).
 • przypomnienie najważniejszych pojęć z lekcji literacko-kulturowych i lekcji językowych, z odsyłaczem do odpowiedniej strony w podręczniku.
 • polecenia (otwarte i zamknięte) odnoszące się do treści działu, sprawdzające stopień opanowania materiału.

Analiza tekstu nieliterackiego – materiały służące doskonaleniu umiejętności retorycznych.

Tworzenie własnego tekstu – materiały przygotowujące ucznia do samodzielnego napisania dłuższej wypowiedzi pisemnej.

Na końcu podręcznika znajdują się:

 • Indeks pojęć – pomagający w uporządkowaniu zdobytej wiedzy i zapewniający przyswojenie najważniejszej terminologii
 • Indeks osób

FAQ

Rozwiewamy wątpliwości. Sprawdź sekcję Q&A

Kto jest autorem "Oblicza epok 3.1. Język Polski. Podręcznik. Klasa 3. Część 1. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony"?
Chemperek Dariusz,Kalbarczyk Adam,Trześniowski Dariusz są autorami tego podręcznika.
Są autorami niewielu podręczników, jednak ich treści są wartościowe. Autorzy podręczników mają wysokie kompetencje w dyscyplinie, na temat której piszą. Niektórzy autorzy tworzą tylko niewiele materiałów edukacyjnych, skupiając się na eksploracji dziedziny nauczania. Wynikać to może z czerpanej radości z pisania. Nie u każdego zdarza się, że łączenie doświadczenia, a także wiedzy, z ich przekazywaniem dalej idą w parze.
 
Jakie wydawnictwo opracowało tę książkę?
Książka Oblicza epok 3.1. Język Polski. Podręcznik. Klasa 3. Część 1. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony została opracowana przez Wydawnictwo WSiP.

 
Jaki numer zatwierdzenia MEN charakteryzuje ten podręcznik?
952/5/2021 - nr dopuszczenia MEN podręcznika szkolnego. Informuje ON o tym, że podręcznik został dopuszczony do używania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wbrew obiegowej opinii termin "podręcznik" powinien być używany wyłącznie w przypadku książki do nauczania posiadającej nr dopuszczenia MEN.

Czy ten podręcznik spełnia wymogi aktualnego programu nauczania?
Podręcznik jest zgodny z wytycznymi programu szkolnego obowiązującymi na dzień przyznania numeru. Podręcznik został opisany numerem dopuszczenia MEN, co w praktyce oznacza, że został zweryfikowany w kwestii merytorycznym.

 
Jak upewnić się, czy to ten podręcznik muszę kupić?
By dokonać udanych zakupów książek do szkoły:
1. Zdobądź listę niezbędnych do kupienia podręczników w szkole.
2. Zweryfikuj zgodność tytułu, nr MEN, autorów, nazwę wydawnictwa.
3. Sprawdź, czy wymienione wyżej informacje znajdują się na karcie opisywanego produktu.

 
Która to jest część podręcznika?
To wydanie stanowi 1 część.

 
Przeczytaj o wydawnictwie opisywanego podręcznika szkolnego:
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, z ponad 70-letnim doświadczeniem, to uznany podmiot na polskim rynku edukacyjnym. Począwszy od publikacji pierwszego podręcznika w 1945 r., WSiP wydało ogromną liczbę materiałów edukacyjnych, współpracując z cenionymi ekspertami i naukowcami. Oferta wydawnictwa zawiera liczne cykle podręczników, poradniki, kursy i repetytoria, jak również innowacyjne serwisy edukacyjne, takie jak WSiPnet. Ponadto, WSiP prowadzi Klub Nauczyciela, oferując dodatkowe wsparcie dla profesjonalistów w dziedzinie edukacji.
 
Z ilu stron składa się ten podręcznik?
336 - tyle stron liczy ten tytuł.
Jest wypełniony treścią edukacyjną udoskonaloną graficznie. Zawarto w nim ważne, starannie dobrane informacje, które utrwalają wiedzę z danego przedmiotu.

 
Jakiego zakresu wiedzy jest ten podręcznik?
Książka ta jest przeznaczona dla osób na poziomie zarówno podstawowym jak i rozszerzonym.

 
Dla uczniów której klasy i na jakim etapie nauki jest potrzebny ten wspomniany podręcznik?
Publikacja została wydana dla uczniów klas LO 3. Jeśli nie sugerujesz się listą podręczników od nauczyciela, pamiętaj, by dobrać podręcznik pasujący do poziomu edukacji, na którym znajduje się uczeń.
 
Dla jakiego przedmiotu ta książka jest sugerowana?
Podręcznik wydano do nauki konkretnego przedmiotu, to jest: język polski.

 
Do jakiej serii podręczników należy "Oblicza epok 3.1. Język Polski. Podręcznik. Klasa 3. Część 1. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony"?
Tytuł jest częścią popularnej serii edukacyjnej Oblicza Epok.
Wraz z innymi częściami cyklu, podręcznik ten ma za zadanie dostarczyć spójnych materiałów dydaktycznych, które pomogą uczniom rozwijać wiedzę, a także umiejętności w sposób systematyczny i zorganizowany.

 
Przeczytaj o serii tego podręcznika szkolnego:
3 zalety książek szkolnych do nauki języka polskiego z serii Oblicza epok

 • Ułatwiają przypominanie wiedzy z wcześniejszych lat nauki,
 • Kładą duży nacisk na wszechstronną edukację kulturową - nie tylko literatura, ale także teatr, muzyka, film, street-art,
 • Ułatwiają przygotowanie zarówno do ustnej, jak i pisemnej matury na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 
W co, poza podręcznikami, warto zaopatrzyć ucznia?
Na stronach www szkół zazwyczaj można znaleźć informacje dotyczące dodatkowych wymagań odnośnie wyprawki dla poszczególnych klas. Na listach zazwyczaj znajdują się: przybory do pisania, mazaki, artykuły plastyczne i kreatywne. Pamiętaj o zakupie zeszytów. Plecak w ulubionym kolorze, piórnik z wizerunkiem ukochanego bohatera... W rok szkolny warto wejść z energią i we własnym stylu. Dobrze dobrane artykuły wyprawkowe dostarczą radości, a nawet dodać nieco pewności siebie. Odpowiednie artykuły kreatywne mogą dostarczyć inspiracji do pracy twórczej. Sprawdź wyprawkę do szkoły, z którą warto rozpocząć nowy rok szkolny.

 
Czy mogę zwrócić lub wymienić kupiony podręcznik?
Oczywiście, że możesz zwrócić nietrafiony podręcznik i zamówić ten, którego potrzebujesz. Więcej o tym, w jaki sposób można dokonac zwrotu produktu, przeczytasz na tej stronie.

 

Szczegóły - Oblicza epok 3.1. Język Polski. Podręcznik. Klasa 3. Część 1. Liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony

Recenzje

Podziel się swoją opinią

Oceń produkt

Inni Klienci kupili również
Odkryj radość z ogrodnictwa >>