Stolik edukacyjny Vtech

  • Vtech
  • 5900511605174
- Stoliczek Edukacyjny ofe­ru­je aż 6 sta­cji do za­ba­wy- 2 spo­so­by za­ba­wy: na sie­dzą­co i na sto­ją­co- Uczy cyfr, li­ter, kształ­tów, ko­lo­rów- Przy­ci­ski pia­nin­ka uczą gamy mu­zycz­nej i ko­lo­rów- Prze­su­wa

220.90 zł

Produkt niedostępny

Dodaj do schowka

Opis

- Stoliczek Edukacyjny ofe­ru­je aż 6 sta­cji do za­ba­wy
- 2 spo­so­by za­ba­wy: na sie­dzą­co i na sto­ją­co
- Uczy cyfr, li­ter, kształ­tów, ko­lo­rów
- Przy­ci­ski pia­nin­ka uczą gamy mu­zycz­nej i ko­lo­rów
- Prze­su­wa­nie du­żych ko­lo­ro­wych ku­lek po­ma­ga roz­wi­jać ko­or­dy­na­cję oko-ręka
- Te­le­fo­nik i zdej­mo­wa­na słu­chaw­ka uczą cyfr oraz za­chę­ca­ją do od­gry­wa­nia ról
- In­te­rak­tyw­na ksią­żecz­ka po­sia­da prze­wra­ca­ne stro­ny, uczy li­ter i kształ­tów, wy­gry­wa we­so­łe pio­sen­ki
- Prze­su­wa­ne wska­zów­ki ze­ga­ra uczą na­zy­wa­nia ru­ty­no­wych czyn­no­ści od­by­wa­ją­cych się w cią­gu dnia

Recenzje

Podziel się swoją opinią

Oceń produkt

Szczegóły - Stolik edukacyjny Vtech

  • Producent: Vtech
  • Rok wydania: 2016
  • Kod producenta: GXP-563705
  • Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
  • Model: 5900511605174
  • EAN: 5900511605174