Produkty Fairtrade


Fairtrade, czyli sprawiedliwy handel

Sprawiedliwy handel to taki, który nie przynosi krzywdy innym. Robiąc zakupy na co dzień, nie myślimy o tych, którzy pracowali podczas produkcji kupowanego przez nas produktu. Często nie zdajemy sobie sprawy, że warunki pracy, w jakich przystaje im działać, są niegodziwe. Niski koszt produktu jest niejednokrotnie wynikiem wyzysku pracownika.

Fairtrade to system certyfikacji, który dąży do poprawy bytu rolników i pracowników poprzez uczciwe relacje handlowe. To międzynarodowy ruch społeczny, stworzony przez organizację pozarządowe, wolontariuszy oraz firmy, które dążą do równowagi w handlu światowym.

Sprawiedliwy handel powstał z myślą o mieszkańcach globalnego Południa. W tamtych regionach produkuje się między innymi: kawę, herbatę, kakao (czekolada), cukier trzcinowy, banany, suszone owoce tropikalne, orzechy, przyprawy czy bawełnę.

Fairtrade to największy niezależny system certyfikacji. Udział w nim bierze ponad 70 krajów, czyli ok. 2 miliony drobnych rzemieślników i pracowników. Na świecie występuje już ponad 30 tysięcy produktów certyfikowanych symbolem Fairtrade.

Wybierając produkty ze znakiem FAIRTRADE, wspierasz rolników i pracowników w ich dążeniach do zapewnienia lepszego bytu sobie i ich rodzinom. Możesz być częścią zmiany na lepsze poprzez codzienne działania.

Czym jest fairtrade dla rolnika i pracownika?

Skąd mamy pewność, że produkty fairtrade rzeczywiście zostały wyprodukowanie z zachowaniem wyżej wymienionych norm? Organizacja pozarządowa, jaką jest Fair trade International, przeprowadza regularne audyty. Badają one czy producenci i pośrednicy spełniają kryteria produkcji i handlu. Audyty odbywają się raz w roku.

Zasady fairtrade są zgodne z ideologią zrównoważonego rozwoju. Działania organizacji mają na celu wspieranie środowiska naturalnego jak i zasobów ludzkich. Sprawiedliwy handel traktuje pieniądz jako środek, a nie cel. Środek do lepszych warunków życia dla producentów oraz konsumentów.

  • - To gwarancja ceny minimalnej, za sprzedawany surowiec. Kwota ta pokrywa koszt produkcji i stanowi zabezpieczenie przed drastycznym spadkiem ceny na rynkach światowych. Pozwala to na sprawiedliwe płace dla pracowników oraz rozwijanie produkcji.
  • - Przestrzeganie praw człowieka i prawa pracy. Godziwe warunki pracy, gdzie nie ma miejsca na dyskryminację czy przymusową pracę dzieci poniżej 16 roku życia. To gwarancja sprawiedliwej płacy za wykonywaną pracę. Fait trade dba o to, aby w środowiskach pracy pensja wynosiła przynajmniej wartość najniższej krajowej lub regionu płacy.
  • - Ochrona środowiska - standardy Fairtrade określają właściwe gospodarowanie odpadami czy użytkowanie wody. Co więcej, określa bezpieczeństwo środków ochrony roślin i wyznacza te, które mogą być podczas produkcji stosowane.
  • - Szkolenia – Fairtrade stwarza możliwość rozwoju przedsiębiorcom. Szkolenia organizowane są z zakresu zarządzania, poprawy wydajności oraz jakości produkcji.
  • - Premia Fairtrade. Dodatkowe środki na finansowanie modernizacji produkcji. O ich przeznaczeniu wspólnie decyduje Walne zgromadzenie spółdzielni lub związku pracowników w danej plantacji.

Skąd mamy pewność, że produkty fairtrade rzeczywiście zostały wyprodukowanie z zachowaniem wyżej wymienionych norm? Organizacja pozarządowa, jaką jest Fair trade International, przeprowadza regularne audyty. Badają one czy producenci i pośrednicy spełniają kryteria produkcji i handlu. Audyty odbywają się raz w roku.

Zasady fairtrade są zgodne z ideologią zrównoważonego rozwoju. Działania organizacji mają na celu wspieranie środowiska naturalnego jak i zasobów ludzkich. Sprawiedliwy handel traktuje pieniądz jako środek, a nie cel. Środek do lepszych warunków życia dla producentów oraz konsumentów.

© 2021 - All rights reserved Sklepy internetowe