Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 8

Zgodnie z warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej uczniowie, którzy we wrześniu 2021 roku przyjdą do klasy ósmej realizowali już nową podstawę programową: „zostali wcześniej wprowadzeni do myślenia algorytmicznego, poznając podstawowe pojęcia informatyczne i rozwiązując algorytmicznie...
20,33 * 22,00 zł
*cena detaliczna

Dodaj do schowka

najniższa cena z 30 dni: 19,82 zł

Opis

Zgodnie z warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej uczniowie, którzy we wrześniu 2021 roku przyjdą do klasy ósmej realizowali już nową podstawę programową: „zostali wcześniej wprowadzeni do myślenia algorytmicznego, poznając podstawowe pojęcia informatyczne i rozwiązując algorytmicznie wybrane problemy, programując przy tym ich rozwiązania. W związku z powyższym dotychczas zdobyte wiedza i umiejętności informatyczne są rozwijane i poszerzane oraz stawiane są pierwsze kroki w tekstowym języku programowania”. Dlatego z nowej wersji podręcznika usunięto temat 4. z poprzedniego wydania, w którym omawiane było tworzenie programów w dydaktycznych środowiskach programowania (Baltie i Scratch). W nowym wydaniu realizacja podstawowych algorytmów w rozdziale II jest przedstawiona w językach wysokiego poziomu (C++ i Python). Celowo jednak pozostawiono realizacje tych samych algorytmów w środowiskach znanych uczniom (Baltie i Scratch), aby mogli je porównać z realizacją w językach C++ i Python. Uczniowie powinni zauważyć, że realizuje się je w podobny sposób, a języki programowania różnią się przede wszystkim składnią.

Nauka zgodna z podstawą programową

Jednym z celów podstawy programowej jest „rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów”, dlatego w podręcznikach z serii Teraz bajty formułujemy w wielu miejscach problemy, które analizujemy i dla których szukamy rozwiązań.

Zgodnie z nową podstawą programową, w podręcznikach do klas VII i VIII znalazły się zagadnienia dotyczące algorytmiki i programowania – odpowiednio rozdzielone pomiędzy klasy VII i VIII.

Dodatkowo, w podręczniku znajdują się tematy, w których uczeń kontynuuje naukę metod redagowania tekstów komputerowych (m.in. stosowanie tabulatorów, wstawianie informacji do stopki i nagłówka, tworzenie przypisów) wykonywania prezentacji multimedialnych i obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym, a także tworzenia strony internetowej.

Tematy dotyczące pracy w edytorze tekstu i arkuszu kalkulacyjnym rozdzielono pomiędzy klasy VII i VIII, tak aby trudniejsze zagadnienia znalazły się w klasie VIII. W ten sposób uczniowie nie będą czuli się znużeni jednym działem realizowanym przez wiele godzin oraz będą mogli uzupełnić niezbędną wiedzę przed kontynuacją nauki na wyższym poziomie edukacji.

Rozdział dotyczący Internetu został przygotowany tak, aby uczeń w VII klasie skupił się na nauce wyszukiwaniu informacji i formach komunikacji, a w klasie VIII spróbował swoich sił w tworzeniu stron internetowych z wykorzystaniem znaczników HTML. Dodatkowo poznaje sposób zakładania bloga z wykorzystaniem przykładowego systemu CMS – WordPress.

Programowanie w klasach VII-VIII

W klasach IV-VI uczeń poznał podstawowe zasady programowania i potrafi tworzyć programy komputerowe w dydaktycznych środowiskach programowania Baltie, Scratch i Logomocja. Zgodnie z podstawą programową „w programach stosuje: instrukcje iteracyjne, warunkowe, funkcje […]”.

W klasie VII uczniowie m.in. tworzą listy kroków i budują schematy blokowe, poznają podstawowe techniki algorytmiczne. Korzystając z poznanych dydaktycznych środowisk programowania (Baltie, Scratch i Logomocja), wykonują trudniejsze programy z obliczeniami na zmiennych, a przede wszystkim definiują i stosują podprogramy (z parametrami i bez). Aby definiowanie i wywoływanie podprogramów nie sprawiało uczniom trudności, celowo wyjaśniono je w znanych im środowiskach.

W klasie VIII wprowadzamy podstawy programowania w dwóch językach programowania wysokiego poziomu – C++ i Python. Nauczyciel może wybrać jeden z języków programowania lub omówić obydwa. Niezależnie od wyboru, zawsze zostanie zrealizowana podstawa programowa.

Uczniowie zaczynają od pisania prostych programów w językach wysokiego poziomu (C++ i/lub Python). Stosują w programach podstawowe instrukcje (wejścia i wyjścia, iteracyjne, warunkowe). Zaprezentowanie podstaw obydwu języków w podobnie skonstruowanych tematach (temat 4. i temat 5.) z podobnymi ćwiczeniami ma na celu pokazanie nie tylko podobieństw, ale i różnic w składni C++ i Python.

W kolejnych tematach uczniowie poznają algorytmy wskazane w podstawie programowej oraz ich realizację w dydaktycznych środowiskach programowania (Baltie i Scratch) oraz w językach programowania (C++ i Python), porównując realizację tego samego algorytmu w różnych środowiskach. Przy okazji programowanie wybranych algorytmów uczniowie poznają zastosowanie funkcji i tablic (list) w językach C++ i Python.

Jeśli uczniowie poznają podstawy programowania w wybranym języku wysokiego poziomu, będą mogli po ukończeniu szkoły podstawowej świadomie wybrać dalszy kierunek kształcenia (np. informatykę w zakresie rozszerzonym).

Programowanie w klasie VIII należy traktować jako wprowadzenie do programowania w językach wysokiego poziomu – uczniowie powinni zrozumieć, na czym ono polega.

FAQ

Sekcja zadawanych pytań i odpowiedzi

Kto jest autorem "Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 8"?
Grażyna Koba to autor tego podręcznika.
Jest autorem niewielu podręczników szkolnych, jednak te treści są wartościowe. Często autorzy podręczników mają wyższe stopnie naukowe w dyscyplinie, na temat której piszą. Czy wiesz, że niektórzy autorzy tworzą tylko 1 - 2 materiałów szkolnych, skupiając się na eksplorowaniu dziedziny nauki. Wynikać to może przykładowo z konieczności zaangażowania w proces katalogowania treści. W przypadku niewielu zdarza się, że łączenie wiedzy i doświadczenia, z ich przekazywaniem dalej idą w parze.

Jakie wydawnictwo opracowało tę książkę?
Pozycja Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 8 została przygotowana przez Wydawnictwo Migra.


Jaki numer zatwierdzenia MEN posiada ten podręcznik szkolny?
Nr dopuszczenia MEN podręcznika to 806/5/2021/z1. Nr MEN, czyli numer Ministerstwa Edukacji Narodowej, umieszczony na podręczniku szkolnym informuje o tym, że minister oficjalnie dopuścił podręcznik do użytku w edukacji. Jako ciekowostkę zaznaczmy, że termin "podręcznik" powinien być używany wyłącznie w przypadku książki szkolnej posiadającej właśnie numer dopuszczenia MEN.

Czy podręcznik jest zgodny z aktualnym programem nauczania?
Ten podręcznik jest zgodny z wytycznymi programu szkolnego obowiązującymi na dzień przyznania numeru. Podręcznik posiada numer dopuszczenia MEN, co oznacza, że został oceniony pod kątem merytorycznym.


Skąd powinnam lub powinienem wiedzieć, że to ten podręcznik muszę kupić?
Sprawdź uważnie wykaz książek w Twojej szkole w aktualnym roku szkolnym. Skieruj uwagę na zgodność numeru dopuszczenia MEN, tytułu, autora/autorów oraz wydawnictwa. Miej na uwadze, że każda placówka może mieć inne wymagania dotyczące wykazu podręczników. Dlatego warto jest uzyskać informacje bezpośrednio od wychowawców lub z listy podręczników szkolnych przesłanych przez szkołę.


Z ilu stron składa się ten podręcznik?
232 to liczba stron Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 8. Jest wypełniony treścią edukacyjną uwydatnioną grafikami. Zawarto w nim znaczące, starannie dobrane informacje, które utrwalają wiedzę z danego zakresu.


W co, poza podręcznikami, warto zaopatrzyć ucznia?
Pamiętaj o zeszytach! Na stronach www szkół często można znaleźć informacje dotyczące dodatkowych zapotrzebowań a propos wyprawki dla poszczególnych klas. Na listach zazwyczaj znajdują się: długopisy, ołówki, flamastry, artykuły plastyczne i kreatywne. Plecak z motywem z ulubionej gry, piórnik z wizerunkiem ukochanego bohatera... W rok szkolny warto wejść energetycznie i w dobrym stylu. Dobrze dobrane artykuły szkolne mogą dostarczyć radości, a nawet zwiększyć nieco pewność siebie. Odpowiednie artykuły kreatywne mogą dostarczyć inspiracji do pracy twórczej. Sprawdź wyposażenie do szkoły, z którymi, w naszej opinii, warto rozpocząć nowy rok szkolny.


Czy w razie pomyłki podczas zakupów mogę zwrócić lub wymienić zakupiony podręcznik?
Oczywiście, że możesz zwrócić zakupiony podręcznik i zamówić ten, którego potrzebujesz. Więcej o tym, w jaki sposób można zwrócić produkt, dowiesz się na tej stronie.


Szczegóły - Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 8

Recenzje

Podziel się swoją opinią

Oceń produkt

Inni Klienci kupili również
Odkryj radość z ogrodnictwa >>