Vaco Spray na komary kleszcze i meszki 100 ml

Skuteczny spray zapobiegający ukąszeniom komarów, kleszczy i meszek. Formuła produktu oparta została na substancji, która zabezpiecza przed insektami - również w trudnych warunkach klimatycznych. Preparat całkowicie bezpieczny dla skóry. Nie wywołuje podrażnień i nie plami odzieży. Idealny jako...

14.97

Cena za L : 149.7zł

Dodaj do schowka

Opis

Skuteczny spray zapobiegający ukąszeniom komarów, kleszczy i meszek. Formuła produktu oparta została na substancji, która zabezpiecza przed insektami - również w trudnych warunkach klimatycznych.

Preparat całkowicie bezpieczny dla skóry. Nie wywołuje podrażnień i nie plami odzieży. Idealny jako zabezpieczenie przed insektami w trakcie wakacyjnych wypraw.

Zwalcza: komary, kleszcze, meszki.

Czas działania: efekt ochronny utrzymuje się do 12 h.

Sposób przygotowania i przechowywania

Spryskiwać równomiernie narażone na ukąszenia, nieosłonięte części ciała z odległości ok. 15-20 cm. W przypadku aplikacji na twarz i szyję, preparat nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozmasować unikając okolic oczu i ust. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce. Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Ostrzeżenia i pozostałe informacje

Substancja czynna: butyloacetyloaminopropionian etylu 10 g/100 g, olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany 0,1 g/100 g

Informacje o bezpieczeństwie:
H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H319 Działa drażniąco na oczy. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410+P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C/122°F.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć Nadal płukać. W przypadku niewłaściwego użycia oraz w wypadkach wątpliwych skonsultować się z lekarzem. Po połknięciu: wypłukać usta wodą i popić dużą ilością wody. Po narażeniu droga oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój. Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych niż wynikające z klasyfikacji.
Postępowanie z odpadami: Odpadowy produkt oraz opakowanie produktu usuwać do kontenerów przeznaczonych na odpady niebezpieczne. Unikać zanieczyszczenia wody i gleby.

Numer pozwolenia: 6529/16

Recenzje

Podziel się swoją opinią

Oceń produkt

Szczegóły - Vaco Spray na komary kleszcze i meszki 100 ml

  • Producent: Vaco
  • Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
  • Model: 5907596406702
  • EAN: 5907596406702
  • Wymiary: 17.1 x 3.8 x 3.8 cm

Inni Klienci kupili również