W ogrodzie dźwięków języka polskiego. Program profilaktyczno-terapeutyczny do kształtowania świadomości fonologicznej i artykulacyjnej głosek

  • 9788371733703
  • 3 dni
Książka prezentuje wszystkie dźwięki języka polskiego. Zawiera wiele słów, zdań, opowiadań, rymowanek, wierszyków, wyliczanek, historyjek, obrazków do słownego opisywania, zabaw i ćwiczeń kształcących polską mowę. Życzymy „…aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. Podstawowe...

65.00 zł

Dodaj do schowka

Opis

Książka prezentuje wszystkie dźwięki języka polskiego. Zawiera wiele słów, zdań, opowiadań, rymowanek, wierszyków, wyliczanek, historyjek, obrazków do słownego opisywania, zabaw i ćwiczeń kształcących polską mowę.

Życzymy „…aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”.


Podstawowe założenie ćwiczeń proponowanych dzieciom z zaburzeniami artykulacji w recenzowanej publikacji dotyczy nie tylko rozpoznawania samych cech dystynktywnych głoski, ale – zgodnie z etapami nabywania mowy i języka – również tworzenia wyrazów, zdań i tekstów oraz rozwiązywania zadań językowych poprzez pomysł literacki i zabawę. Przedstawione ćwiczenia zgodnie z zamiarem autorki ułożone są według klucza: głoska/fonem–litera–wyraz–tekst. Klucz ten jest oparty na psycholingwistycznych teoriach rozwoju językowego, według których dziecko po opanowaniu języka mówionego przechodzi na wyższy poziom komunikowania się: poznaje litery jako znaki graficzne głosek, uświadamia sobie budowę wyrazów i zdań. Następnie tworzy wielozdaniowe komunikaty i teksty o różnej funkcji. W części teoretycznej książki uwidacznia się troska autorki o zatracenie przez dzieci radości z zabaw językowych. Każde ćwiczenie zaproponowane w publikacji może być bazą do dalszych zabaw językowo-literackich, stanowi ramę do zmiany materiału werbalnego i wprowadzania tego samego ćwiczenia przy innym, trudniejszym materiale słownym. Ćwiczenia można przeprowadzić w ciągu jednego godzinnego spotkania terapeutycznego. Warto je połączyć z plastycznymi i ruchowymi formami aktywności dziecka, tym samym oddziałując polisensorycznie na proces uczenia się. Ćwiczenia zaproponowane w książce są w zasadzie planem terapii logopedycznej z gotowymi wzorami zabaw i ćwiczeń językowych. I choćby z tego powodu warto po tę publikację sięgnąć.

dr n. hum. Ewa Boksa
(fragment recenzji)


O autorce

Bożena Kołcun jest psychologiem, logopedą, terapeutą dysleksji rozwojowej (absolwentka UMCS w Lublinie w zakresie psychologii, podyplomowych studiów w zakresie surdologopedii i afazjologii oraz diagnozy i terapii dysleksji rozwojowej). Zajmuje się diagnozą psychologiczną, diagnozą dysleksji rozwojowej, dyskalkulii, problemów rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży z wadami słuchu, wzroku i mowy. Prowadzi terapię logopedyczną. Przeprowadza komputerowe badania słuchu.

Recenzje

Podziel się swoją opinią

Oceń produkt

Szczegóły - W ogrodzie dźwięków języka polskiego. Program profilaktyczno-terapeutyczny do kształtowania świadomości fonologicznej i artykulacyjnej głosek