W Polsce dzienny bilans zakażeń SARS-CoV-2 w październiku przekroczył 6 tysięcy przypadków. Jesienny spadek odporności i sezon na przeziębienia i grypę nie pomagają w walce z wirusem, który od początku pandemii w Polsce zakaził już ponad 141 tysięcy osób.

W związku z tymi niepokojącymi danymi pojawia się pytanie o drugi lockdown. Chcąc uniknąć tak radykalnych rozwiązań ograniczających życie wszystkich obywateli i zamrażających gospodarkę, wprowadzono podział Polski na 3 strefy powiatów: zieloną, żółtą i czerwoną. W zależności od ilości aktywnych zachorowań na COVID-19 w każdej z nich, wprowadzono zróżnicowany zakres restrykcji, adekwatny do sytuacji na danym obszarze.

Władze miały nadzieję, że dzięki temu pomysłowi uda się powstrzymać wzrost zachorowań, a tym samym rozprzestrzenianie się pandemii. Nagły wzrost liczby chorych w październiku spowodował jednak, że całą Polskę ogłoszono strefą żółtą, z wyłączeniem powiatów należących do strefy czerwonej, wprowadzając sterytorializowane obostrzenia.

SPIS TREŚCI

 1. Aktualna lista powiatów zakwalifikowanych jako czerwone (od 10.10.2020)
 2. Obostrzenia obowiązujące w strefie żółtej i czerwonej
 3. Do kiedy potrwają obostrzenia?
 4. Czy Polskę czeka drugi lockdown?


Wirus >>


Aktualna lista powiatów zakwalifikowanych jako czerwone (od 10.10.2020)

 • województwo kujawsko-pomorskie: powiat aleksandrowski oraz Grudziądz;
 • województwo lubelskie: powiat janowski, łęczyński oraz włodawski;
 • województwo łódzkie: powiat bełchatowski, wieluński oraz Piotrków Trybunalski;
 • województwo małopolskie: powiat limanowski, myślenicki, nowotarski, suski oraz tatrzański;
 • województwo mazowieckie: powiat otwocki oraz szydłowiecki;
 • województwo opolskie: powiat oleski;
 • województwo podkarpackie: powiat dębicki oraz mielecki;
 • województwo podlaskie: powiat białostocki, zambrowski oraz Suwałki;
 • województwo pomorskie: powiat kartuski, kościerski, pucki, słupski oraz Sopot;
 • województwo śląskie: powiat kłobucki;
 • województwo świętokrzyskie: powiat kielecki oraz Kielce;
 • województwo warmińsko-mazurskie: powiat bartoszycki, działdowski, iławski oraz ostródzki;
 • województwo wielkopolskie: powiat krotoszyński, międzychodzki, rawicki oraz wolsztyński;
 • województwo zachodniopomorskie: Koszalin.


Koronawirus - porady. Zasady higieny osobistej w związku z pandemią

Obostrzenia obowiązujące w strefie żółtej i czerwonej

Chcąc zatrzymać rozwój epidemii i nie dopuścić do drugiego lockdownu, wprowadzono szereg nowych zasad bezpieczeństwa. W powiatach objętych żółtą i czerwoną strefą należy stosować się do specjalnych restrykcji ograniczających, mocniej niż do tej pory, poszczególne obszary życia społecznego.

Zasłanianie ust i nosa

Nieprzerwanie obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej, na terenie całego kraju, w obu strefach:

 • w środkach transportu publicznego;
 • na drogach i placach, na terenie cmentarzy, promenad, bulwarów, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
 • na terenie nieruchomości wspólnych,
 • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
 • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
 • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu (z wyłączeniem osób sprawujących kult).


Jak stosować maseczki ochronne i kto musi je nosić?

Gastronomia

W obu strefach, zarówno w lokalu jak i ogródku, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przez obsługę (przez cały czas) jak i klientów, do czasu zajęcia przez nich miejsca przy stoliku. Istnieje również LIMIT liczby gości: 1 osoba na 4 m2.

Czerwona strefa wymusza jednak dodatkowe ograniczenia. Lokale gastronomiczne mogą być otwarte w godzinach: od 6:00 do 22:00. Ograniczenia te nie dotyczą realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

Wydarzenia kulturalne

W wydarzeniach kulturalnych odbywających się w pomieszczeniach zamkniętych może być zajętych jedynie 25% liczby miejsc, gdzie w strefie żółtej widzowie zobowiązani są do zajmowania co drugiego, a w czerwonej co czwartego miejsca. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni należy zachować odległość 1,5 m pomiędzy widzami. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

W wydarzeniach kulturalnych odbywających się na otwartym powietrzu w obu strefach może uczestniczyć do 100 widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników włącznie, przy zachowaniu odległości co najmniej 1,5 metra od innych osób. Zalecany dystans 1,5 m należy wyznaczyć znakami poziomymi. Uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.

Podobne zasady dla obu stref obowiązują w kinach: 25% zajętych miejsc, 1,5 m odstępu między widzami i obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Wesela, konsolacje, komunie i inne uroczystości rodzinne i przyjęcia okolicznościowe

W uroczystościach odbywających się w strefie żółtej może wziąć udział do 100, natomiast w czerwonej do 50 osób (z wyjątkiem obsługi). Każdy z uczestników imprezy ma obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia miejsca przy stole, przy którym będzie spożywał posiłek lub napój.

Pełną listę obostrzeń w strefach żółtej i czerwonej znajdziesz na: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow.

Do kiedy potrwają obostrzenia?

Wprowadzone restrykcje dość mocno ograniczają normalne funkcjonowanie, jednak dają szansę na powrót do rzeczywistości, którą znamy sprzed pandemii. Trudno określić do kiedy potrwa obecny stan rzeczy. Wiadomo, że jest to zależne od dziennego bilansu liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 w naszym kraju oraz leków zwalczających COVID-19, na które cały czas czekamy. Jeśli ilość chorych będzie spadać, a w aptekach pojawi się remedium na tę chorobę, być może obostrzenia zostaną zniesione. Dużo również zależy od naszej odpowiedzialności. Rozluźnienie dyscypliny po wiosennej pierwszej fali pandemii nie wyszło nam na dobre. Dlatego warto cały czas mieć z tyłu głowy główne zasady bezpieczeństwa: dystans, dezynfekcja i maseczka.

Czy Polskę czeka drugi lockdown?

Do wiosny tego roku wielu Polaków nie miało pojęcia co to jest lockdown. Blokada życia publicznego, w tym zamknięcie granic, zakaz przemieszczania się, konieczność pozostania w domu, zamknięcie zakładów pracy, szkół, galerii handlowych, urzędów czy placówek kulturalnych oraz duże restrykcje nałożone na dostępną przestrzeń, mocno odbiła się na naszej gospodarce, zdrowiu psychicznym oraz relacjach międzyludzkich, które ucierpiały przez konieczność zachowania dystansu.

Biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie niesie ze sobą lockdown, nikt nie chciałby powtórki z wiosny. Premier Morawiecki na konferencji prasowej 12 października oświadczył: "Potrzebujemy restrykcji, potrzebujemy zakazów, ale w takim zakresie, który nie doprowadzi lub doprowadzi w niewielkim stopniu do zamknięcia gospodarki."

Trudno jednak przewidzieć, jak sytuacja się rozwinie. Musimy się zatem przygotować na taki scenariusz, że jeśli liczba zachorowań będzie rosnąć, jak do tej pory, pojawi się konieczność ponownego wprowadzenia ograniczeń w przemieszczaniu się.

W razie takiego rozwoju sytuacji warto zaopatrzyć się w żywność z długim terminem przydatności do spożycia, by ograniczyć wyjścia do sklepu. Sprawdź listę niezbędnych produktów do kupienia online:


Zapasy żywności na lockdown - lista ZAKUPÓW ONLINE

Zapasy żywności długoterminowej - lista zakupów online »


Zobacz także: