Ortograffiti. Język Polski 8. Zeszyt ćwiczeń 1. Szkoła podstawowa

Ta publikacja to specjalnie stworzony zestaw ćwiczeń dla uczniów klas 8 mających trudności w uczeniu się. Praca Metodą Ortograffiti z użyciem zeszytów Ortograffiti 8. Język polski część 1 i część 2 zwiększy kompetencje ucznia w obszarze czytania, pisania, rozumienia dłuższego tekstu oraz poleceń, a...
39,54 * 45,32 zł
*cena detaliczna

Dodaj do schowka

najniższa cena z 30 dni: 38,52 zł

Opis

Ta publikacja to specjalnie stworzony zestaw ćwiczeń dla uczniów klas 8 mających trudności w uczeniu się. Praca Metodą Ortograffiti z użyciem zeszytów Ortograffiti 8. Język polski część 1 i część 2 zwiększy kompetencje ucznia w obszarze czytania, pisania, rozumienia dłuższego tekstu oraz poleceń, a także przetwarzania i wykorzystywania informacji w różny sposób. Ponadto zadania mają na celu usprawniać i kompensować funkcje poznawcze, takie jak: koncentracja uwagi, orientacja w przestrzeni, funkcje wzrokowe, ruchowe i słuchowe, a także doskonalić ucznia w trudnej dla niego materii grafii, ortografii i interpunkcji. W efekcie pracy uczeń zwiększy poziom wiedzy i umiejętności koniecznych do uzyskiwania pozytywnych ocen z przedmiotów szkolnych, właściwych dla jego potencjału oraz przezwyciężać trudności w uczeniu się nie tylko języka polskiego, ale też innych przedmiotów. Zadania w zeszytach zostały tak opracowane, by przygotować ucznia z trudnościami do egzaminu ósmoklasisty.

Uczeń podczas pracy Metodą Ortograffiti:

  • doskonali umiejętność czytania, w tym głośnego, z zaangażowaniem emocjonalnym w tekst, doświadcza i obcuje ze szczególną składnią, przekształca i modyfikuje składnię,
  • ćwiczy styl, trenuje pisanie na zadany temat, poznaje najróżniejsze słowa i zwroty, powiedzenia, frazeologizmy, gromadzi zasób słów,
  • buduje własny słownik, poznaje synonimy, antonimy, neologizmy, utrwala i uzupełnia wiadomości z zakresu gramatyki, stylistyki, ortografii i interpunkcji, obcuje z tekstami o różnej funkcji i stylu (literackie, informacyjne, publicystyczne, definicje), rozwija umiejętności twórcze i wyobraźnię, a także myślenie, zwłaszcza nierutynowe.

Szczegóły - Ortograffiti. Język Polski 8. Zeszyt ćwiczeń 1. Szkoła podstawowa

Recenzje

Podziel się swoją opinią

Oceń produkt

Inni Klienci kupili również
Odkryj radość z ogrodnictwa >>