Vaco Spray odstraszający kleszcze dla dzieci 80 ml

Płyn przeciw komarom, kleszczom i meszkom od marki Vaco. Doskonały preparat w atomizerze zapobiegający ukąszeniom. Opracowany dla dzieci powyżej 3 roku życia. Efekt ochrony utrzymuje się do 4 godzin. Zwalcza: kleszcze, komary, meszki. Czas działania: od 2h - do 4h (przyjazny zapach do 12h).

14.75

Cena za L : 184.38zł

Dodaj do schowka

Opis

Płyn przeciw komarom, kleszczom i meszkom od marki Vaco. Doskonały preparat w atomizerze zapobiegający ukąszeniom. Opracowany dla dzieci powyżej 3 roku życia. Efekt ochrony utrzymuje się do 4 godzin.

Zwalcza: kleszcze, komary, meszki.

Czas działania: od 2h - do 4h (przyjazny zapach do 12h).

Sposób przygotowania i przechowywania

Spryskać preparatem równomiernie nieosłonięte, narażone na kontakt z owadami części ciała z odległości 15-20 cm. Preparat można rozsmarować dłonią. W przypadku aplikacji na twarz i szyję, płyn nanosić pośrednio - spryskać dłoń, a następnie delikatnie rozmasować. Nie stosować na uszkodzoną lub podrażnioną skórę i błony śluzowe. Po zakończeniu aplikacji dokładnie umyć ręce.

Aplikacja na skórę: dzieci od 3 roku życia - 1 raz dziennie. Dzieci od 6 roku życia - 2 razy dziennie. 

Aplikacja na odzież: dzieci od 3 roku życia - 2 razy dziennie.

Ostrzeżenia i pozostałe informacje

Substancja czynna: butyloacetyloaminopropionian etylu (13535) 10 g/100 g, olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany 0,1 g/100 g.

Informacje o bezpieczeństwie:
H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. P102 CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów np. podrażnienie lub w wypadkach wątpliwych zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku połknięcia: nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą, a następnie popić dużą ilością wody.
Po narażeniu drogą oddechową: zapewnić dostęp świeżego powietrza, ciepło i spokój. Nie stwierdzono ubocznych skutków stosowania produktu innych niż wynikające z klasyfikacji.
Postępowanie z odpadami: Puste opakowania można usuwać do kontenerów przeznaczonych na odpady specjalne lub do pojemników na odpady komunalne. Tylko opakowania całkowicie opróżnione mogą być przeznaczone do recyklingu. Odpadowy produkt przekazać do utylizacji odpadów niebezpiecznych.
Nie wprowadzać do kanalizacji.
Numer pozwolenia: 6528/16

Recenzje

Podziel się swoją opinią

Oceń produkt

Szczegóły - Vaco Spray odstraszający kleszcze dla dzieci 80 ml

  • Producent: Vaco
  • Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
  • Model: 5907596406887
  • EAN: 5907596406887
  • Wymiary: 15.5 x 4 x 4 cm

Inni Klienci kupili również