300 plus to przysługująca raz w roku zapomoga finansowa w wysokości 300 zł, wypłacana rodzicom i opiekunom dzieci, które zaczynają nowy rok szkolny. W tym roku po raz kolejny można złożyć wniosek w ramach rządowego programu Dobry Start.

Wzrastające koszty kupna niektórych podręczników oraz wielu artykułów papierniczych potrzebnych do nauki bywają problemem dla niejednego rodzica. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną? Jak i do kiedy złożyć wniosek o 300+? Poniżej odpowiadamy na najczęściej zadawane w tym temacie pytania.

Wyprawka szkolna 300+ - komu przysługuje? Informacje

Ze świadczenia w ramach programu Dobry Start mogą skorzystać rodzice i opiekunowie dzieci od 7 do 20 roku życia. W przypadku uczniów niepełnosprawnych 300+ przysługuje do 24 roku życia.

Oznacza to, że o świadczenie mogą starać się także rodzice uczniów szkół dla dorosłych i szkół policealnych, do wyznaczonej granicy wiekowej uczniów (20/24 lata).

Jeżeli rodzice mają więcej niż jedno dziecko w wieku szkolnym, świadczenie przyznaje się dla każdego ucznia indywidualnie.

W staraniu się o świadczenie 300+ nie obowiązuje żadne kryterium dochodowe. Nie ma również znaczenia, czy dzieci wychowują się w rodzinach biologicznych, czy zastępczych.

Świadczenie z rządowego programu Dobry Start nie przysługuje przedszkolakom, uczniom zerówek i studentom.

Dobry Start. Kto może złożyć wniosek o świadczenie 300+?

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi finansowej złożyć może rodzic dziecka. W przypadku, w którym rodzice nie żyją we wspólnym gospodarstwie domowym, pieniądze przyznane będą temu, który ma dziecko pod swoją opieką. Rodzice, którzy mają sądownie przyznaną naprzemienną opiekę nad dzieckiem, dostaną podzieloną kwotę, która dla obu z nich wyniesie po 150 zł. W takiej sytuacji do wniosku należy dołączyć skan wyroku sądowego.

O prawa do świadczenia ubiegać mogą się również:

  • opiekun prawny, który posiada prawomocny wyrok o sprawowaniu opieki (również rodzic zastępczy). W przypadku składania wniosku przez rodzica zastępczego sprawę należy kierować do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie,
  • opiekun faktyczny, który bez obowiązku ustawowego ma dziecko pod swoją opieką i złożył wniosek o jego adopcję,
  • pełnoletnia osoba ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci, mająca sądownie potwierdzone prawo do alimentów.

Jak dostać świadczenie z programu Dobry Start? Gdzie i kiedy składać wniosek o 300+?

Wnioski o przyznanie świadczenia 300+ rozpatruje ZUS. Od 2021 roku można składać je wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

W przypadku gdy wnioskodawca nie ma dostępu do komputera, może złożyć wniosek za pomocą komputerów dostępnych w najbliższym oddziale ZUS-u.

Kiedy wypłaty 300+ na rok szkolny 2022/2023?

Jeżeli wniosek zostanie prawidłowo złożony do końca sierpnia, pieniądze na dziecko zostaną przekazane do 30 września.

W sytuacji gdy rodzic składa wniosek od września do końca listopada, termin wypłaty świadczenia może wydłużyć się do dwóch miesięcy.

Pieniądze z 300 plus wpływają bezpośrednio na konto bankowe, które rodzic podaje na wniosku. Nie ma możliwości odbioru świadczenia w gotówce.

Więcej informacji o rządowym programie Dobry Start i świadczenia 300+ znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.


Zobacz także: