W tym roku po raz kolejny można złożyć wniosek o 300 plus w ramach rządowego programu Dobry Start. Jest to jednorazowa zapomoga finansowa dla rodziców i opiekunów dzieci, które zaczynają nowy rok szkolny.

Wzrastające koszty wynikające z konieczności kupna podręczników oraz wielu artykułów papierniczych potrzebnych do nauki bywają problemem dla niejednego rodzica. O świadczenie z tego tytułu starać się można nawet na dzieci pełnoletnie, niezależnie od dochodów. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać 300 zł wyprawki są warunki i jak złożyć wniosek?

 • Jakie zmiany w programie 300 + zaszły w 2020 roku? »

 • Wyprawka szkolna - dla kogo?

  Premier Mateusz Morawiecki w 2018 roku podpisał rozporządzenie, które zakłada otrzymanie trzystu złotych na wyprawkę szkolną przez każdego rodzica, którego dziecko rozpoczyna lub kontynuuje naukę od początku nowego roku szkolnego oraz:

  1. nie ma ukończonych 20 lat (wyjątek: w przypadku dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności granicą jest wiek 24 lat),
  2. Uczęszcza do placówki, która jest:
  • szkołą podstawową,
  • szkołą ponadpodstawową,
  • szkołą artystyczną, w której realizowany jest obowiązkowy program nauczania,
  • młodzieżowym ośrodkiem socjoterapii lub rewalidacyjno-wychowawczym,
  • specjalnym ośrodkiem wychowawczym lub szkolno-wychowawczym

  W roku szkolnym 2018/2019 klasę gimnazjalną ukończył ostatni rocznik. Zgodnie z reformą systemu oświaty z 2017 roku, szkoła podstawowa trwa teraz 8 lat, po których uczeń może kontynuować naukę w szkole ponadpodstawowej zwanej dotychczas ponadgimnazjalną.

  Rozszerzenie programu Dobry Start

  Podczas pierwszej wypłaty z programu Dobry Start na zapomogę nie mogli liczyć także ci, którzy uczą się w szkołach dla dorosłych oraz policealnych. Uległo to jednak zmianie i każda osoba uczęszczająca do takiej placówki, która nie ukończyła 20 (lub 24 lat w przypadku niepełnosprawności) również może złożyć wniosek o przyznanie 300 plus na wyprawkę szkolną. W przypadku takich osób wniosek musi zostać złożony drogą tradycyjną, czyli osobiście w urzędzie lub listownie, ponieważ nie istnieje możliwość załatwienia tej sprawy drogą elektroniczną.

  Świadczenie 300+ nie przysługuje studentom, przedszkolakom oraz uczniom obowiązkowej zerówki.

  Jak dostać 300 plus? Gdzie i kiedy składać wniosek?

  Od 1 lipca 2019 r. wnioski można składać przy pomocy strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub korzystając z bankowości elektronicznej, natomiast od 1 sierpnia 2019 r. można składać je osobiście w urzędach miast i ośrodkach pomocy społecznej.

  W roku 2021 zmienie uległ termin składania wniosków. Można to zrobić:

  • drogą elektroniczną - od 1 lutego,
  • stacjonarnie - od 1 kwietnia.


  Złóż wniosek o 300 + elektronicznie »


  Wnioskować o 300+ można do 30 listopada. Po tym dniu podania nie będą już przyjmowane.

  Świadczenie musi pozostać wolne od egzekucji komorniczych. Jeżeli ma być ono wypłacane na konto bankowe, lepiej upewnić się, że jest to konto wolne od takich zajęć.

  Kto może wnioskować o wyprawkę do szkoły?

  Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi finansowej złożyć może rodzic dziecka. W przypadku, w którym rodzice nie żyją we wspólnym gospodarstwie domowym, pieniądze przyznane będą temu, który ma dziecko pod swoją opieką. Rodzice, którzy mają sądownie przyznaną naprzemienną opiekę nad dzieckiem, dostaną podzieloną kwotę, która dla obu z nich wyniesie po 150 zł. W takiej sytuacji do wniosku należy dołączyć skan wyroku sądowego.

  O prawa do świadczenia ubiegać mogą się również:

  • opiekun prawny, który posiada prawomocny wyrok o sprawowaniu opieki (również rodzic zastępczy),
  • opiekun faktyczny, który bez obowiązku ustawowego ma dziecko pod swoją opieką i złożył wniosek o jego adopcję,
  • pełnoletnia osoba ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci, mająca sądownie potwierdzone prawo do alimentów.

  W przypadku składania wniosku przez rodzica zastępczego sprawę należy kierować do Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie.

  Kiedy wypłaty 300+?

  Jeżeli wniosek zostanie prawidłowo złożony do końca sierpnia, pieniądze na dziecko zostaną przekazane do 30 września. W sytuacji, kiedy wnioskować będzie się od września do końca listopada, termin wypłaty może wydłużyć się do dwóch miesięcy.

  Zmiany w programie 300+ w roku 2020

  Oprócz wspomnianych wcześniej terminów składania wniosków (elektronicznie - od 1 lutego do 30 listpada, osobiście - od 1 kwietnia do 30 listopada), zmieni się także sposób umocowania prawnego tego instrumentu. Obecnie reguluje go rozporządzenie, jednak rządzący chcą, aby był zagwarantowany ustawą.


  Zobacz także ofertę: