Ortograffiti. Pisownia wyrazów z Ó i U

Pisownia wyrazów z ó, u to kolejny zeszyt z serii ORTOGRAFFITI przeznaczonej dla uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią w wieku 13–18 lat. Publikacja wspiera uczniów w kształceniu i utrwalaniu umiejętności stosowania zasad ortograficznych w praktyce. Uczy także samodzielnego przeprowadzania...
36,99 * 41,08 zł
*cena detaliczna

Dodaj do schowka

najniższa cena z 30 dni: 36,74 zł

Opis

Pisownia wyrazów z ó, u to kolejny zeszyt z serii ORTOGRAFFITI przeznaczonej dla uczniów z dysleksją, dysgrafią i dysortografią w wieku 13–18 lat. Publikacja wspiera uczniów w kształceniu i utrwalaniu umiejętności stosowania zasad ortograficznych w praktyce. Uczy także samodzielnego przeprowadzania kontroli pisanego tekstu. Młodzież pracuje tu na różnorodnym i atrakcyjnym dla niej materiale ćwiczeniowym.

Zeszyt ćwiczeń Pisownia wyrazów z ó, u zawiera: prezentację zasady, ćwiczenia, sprawdzian nabytych umiejętności (test) oraz słowniczek.

Każde ćwiczenie oznaczono odpowiednim piktogramem pomagającym uczniowi zrozumieć, jakie funkcje doskonali podczas realizacji zadania.

Ćwiczenia wspierają:

  • kształtowanie percepcji wzrokowej, w tym analizy i syntezy wzrokowej – ćwiczenie funkcji analizatora wzrokowego;
  • usprawnianie percepcji słuchowej, a więc różnicowanie głosek (słuchu fonemowego), analizy i syntezy słuchowej dźwięków mowy oraz pamięci słuchowej – ćwiczenia funkcji analizatora słuchowego;
  • rozwijanie funkcji kinestetyczno-ruchowych, w tym między innymi ćwiczenie motoryki dużej i małej, ćwiczenia grafomotoryczne oraz ćwiczenie sprawności dłoni i płynności ruchów;
  • naukę orientacji w kierunkach, w tym między innymi ćwiczenie orientacji w przestrzeni, orientacji kierunkowej na płaszczyźnie, orientacji w schemacie własnego ciała;
  • doskonalenie pamięci wzrokowej i słuchowej.

Stopień opanowania tych umiejętności można sprawdzić, rozwiązując test, który znajduje się na końcu zeszytu ćwiczeń. Przejrzysta punktacja umożliwia dokonanie samooceny uzyskanych wyników.

Na końcu zeszytu umieszczono Słowniczek. Zawiera on materiał wyrazowy prezentowany we wszystkich ćwiczeniach. Daje dodatkową możliwość utrwalenia właściwych obrazów graficznych wyrazów. Wykropkowane miejsca w słowniczku są przeznaczone na przepisywanie wyrazów znajdujących się obok.

Seria Ortograffiti to:

  • Pomoc dla uczniów w rozwijaniu spostrzegawczości, percepcji, pamięci wzrokowo-słuchowej, poprawie koncentracji uwagi, rozbudzaniu wyobraźni przestrzennej oraz doskonaleniu umiejętności grafomotorycznych.
  • Pomoc dla nauczycieli języka polskiego: nie wymaga od polonisty dodatkowej pracy przy przygotowywaniu ćwiczeń dla uczniów mających trudności z poprawnym stosowaniem zasad ortografii lub trudności o charakterze dyslektycznym.
  • Pomoc dla pedagogów i terapeutów pedagogicznych: kompleksowy program terapii, umożliwiający planowanie, konstruowanie i prowadzenie zajęć z terapii pedagogicznej.  
  • Pomoc dla rodziców: możliwość wykonywania ćwiczeń przez dzieci samodzielnie w domu – gotowy materiał do wszechstronnego utrwalania zasad pisowni z jednoczesnym usprawnianiem funkcji zaburzonych i rozwijaniem najsłabiej opanowanych umiejętności.

W ramach serii Ortograffiti dla młodzieży w wieku 13–18 lat są również dostępne zeszyty ćwiczeń wpierające uczniów z dysleksją w opanowaniu umiejętności czytania: Ortograffiti. Czytanie ze zrozumieniem (rz i ż, u i ó) oraz Ortograffiti. Czytanie ze zrozumieniem (ch i h, ą i ę, ji i ii). Uczniom z dysgrafią polecamy Ortograffiti. Ćwiczenia grafomotoryczne.

Szczegóły - Ortograffiti. Pisownia wyrazów z Ó i U

Recenzje

Podziel się swoją opinią

Oceń produkt

Inni Klienci kupili również
Odkryj radość z ogrodnictwa >>