Historia 1. Podręcznik i maturalne karty pracy część 1-2. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa

Historia 1. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe Podręcznik Historia 1. Część 1 "STAROŻYTNOŚĆ". Zakres rozszerzony został przygotowany dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników na pierwszy semestr nauki. Zakres rozszerzony zawiera treści pozwalające zrealizować...
109,97 * 126,40 zł
*cena detaliczna

Dodaj do schowka

najniższa cena z 30 dni: 100,98 zł

Opis

Historia 1. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Podręcznik Historia 1. Część 1 "STAROŻYTNOŚĆ". Zakres rozszerzony został przygotowany dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników na pierwszy semestr nauki. Zakres rozszerzony zawiera treści pozwalające zrealizować wymagania przewidziane w podstawie programowej w tym zakresie i skutecznie przygotować się do matury.

W publikacji skoncentrowano się na przestawieniu treści obowiązujących na egzaminie maturalnym w ciekawy i przystępny sposób. Zrozumiały dla młodzieży język narracji pomaga w przyswojeniu procesów historycznych z okresu starożytności. Autorzy wykorzystali bogate i różnorodne materiały źródłowe i ćwiczeniowe. Mapy i infografiki systematyzują wiedzę, a osie czasu wraz z licznymi poleceniami do tekstów uczą rozwiązania zadań egzaminacyjnych.

Podręcznik do historii dla klasy 1, zakres rozszerzony dla szkół ponadpodstawowych składa się z 3 działów:

 • Początek ludzkiej cywilizacji
 • Starożytna Grecja  
 • Starożytny Rzym

Co znajdziesz w podręczniku Historia 1. Zakres rozszerzony?

 • infografiki Tu działa się historia oraz Oni tworzyli historię ułatwiające przyswojenie wiedzy
 • źródła historyczne oraz Opinie historyków uczące analizy, obudowane poleceniami
 • chronologię dziejów po każdym dziale odzwierciedloną na osi czasu
 • hasła na marginesach, zdjęcia z opisami, tabele i mapy, niezbędne definicje wyróżnione kolorem, które pomagają lepiej zrozumieć opisywane zagadnienia
 • inspirujące cytaty, rozbudzające ciekawość nauczanym przedmiotem
 • ćwiczenia, pytania i polecenia na zakończenie lekcji
 • podsumowania lekcji i blok z zadaniami maturalnymi po każdym dziale ‒ Sprawdź, czy umiesz
 • wskazówki Na tej lekcji wprowadzające do nowego tematu

Historia 1. Maturalne karty pracy. Część 1. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Karty pracy ucznia w nowej perforowanej formie to bardzo dobrze przyjęte przez nauczycieli uzupełnienie podręcznika do historii. Każdą kartę z publikacji można oderwać, rozwiązać znajdujące się na niej zadania, a następnie oddać do sprawdzenia nauczycielowi. Sprawdzony materiał można wpiąć w skoroszyt tworzący całość maturalnych kart pracy.

Historia 1. Część 1. Maturalne karty pracy to publikacja dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników ‒ tych, którzy planują zdawać historię na maturze. Publikacja składa się z zestawów zadań dotyczących poszczególnych tematów w podręczniku, a także kart powtórzeniowych, które umożliwiają weryfikację zdobytej wiedzy i umiejętności po omówieniu każdego działu. Materiał obejmuje historię starożytnych cywilizacji w tym Grecji i Rzymu, a kończy się w okresie upadku Cesarstwa Rzymskiego. Ciekawe i różnorodne zadania pomagają w utrwaleniu i zweryfikowaniu wiedzy, a także wspierają rozwój i doskonalenie umiejętności potrzebnych do korzystnego zdania egzaminu maturalnego.  Uczeń kształtuje zdolność interpretacji faktów historycznych z oceną ich wydarzeń czy analizy materiałów źródłowych. Zadania uczą formułowania argumentów, tworzenia tekstów o tematyce historycznej oraz myślenia w sposób naukowy.

Historia 1. Część 1. Maturalne karty pracy składa się z 20 kart obejmujących materiał z 3 działów:

1. Początki ludzkiej cywilizacji

 • Historia jako nauka. Metody badania dziejów człowieka
 • Przemiany sposobów życia człowieka w okresie prehistorycznym
 • Cywilizacja Mezopotamii
 • Starożytny Egipt
 • Izraelici i ich religia ‒ judaizm
 • Cywilizacje Środkowego i Dalekiego Wschodu: Indii i Chin

2. Starożytna Grecja

 • U początków greckiej cywilizacji
 • Sparta i Ateny ‒ dwie drogi rozwoju społecznego i ustrojowego polis
 • Grecja w okresie klasycznym
 • Religia i obyczaje starożytnych Greków
 • Kultura grecka w epoce archaicznej i klasycznej
 • Podboje macedońskie i świat grecki w okresie hellenistycznym

3. Starożytny Rzym

 • Początki Rzymu i republiki rzymskiej. Podbój Italii
 • Podboje Rzymu poza Italią i przemiany społeczne u schyłku republiki
 • Upadek republiki. Cesarstwo rzymskie w okresie pryncypatu
 • Kultura, osiągnięcia cywilizacyjne, wierzenia w starożytnym Rzymie
 • Rzym w III‒V w. Upadek cesarstwa na Zachodzie

Co znajdziesz w publikacji Historia 1. Część 1. Maturalne karty pracy?

Publikacja składa się z zestawów zadań typu maturalnego z zakresu rozszerzonego. Przygotowane zostały na wzór tych, które znajdują się w arkuszu maturalnym. Uczeń rozwiązuje zadania do licznych tekstach źródłowych, schematów i map. Zadania, które dzielą się na otwarte i zamknięte:

 • wiążą się z kluczowymi wydarzeniami i zjawiskami historycznymi;
 • doskonalą umiejętność czytania i interpretacji materiałów publicystycznych, popularnonaukowych i naukowych;
 • uczą wyciągania wniosków i argumentowania swojej oceny wydarzeń;
 • utrwalają wiedzę historyczną;
 • wpływają na umiejętność poprawnego odczytywania danych z mapy.

Historia 1. Maturalne karty pracy. Część 2. Zakres rozszerzony. Szkoły ponadpodstawowe

Karty pracy ucznia w nowej perforowanej formie to bardzo dobrze przyjęte przez nauczycieli uzupełnienie podręcznika do historii. Każdą kartę z publikacji można oderwać, rozwiązać znajdujące się na niej zadania, a następnie oddać do sprawdzenia nauczycielowi. Sprawdzony materiał można wpiąć w skoroszyt tworzący całość maturalnych kart pracy.

Historia 1. Część 2. Maturalne karty pracy to publikacja dla uczniów klasy 1 liceów ogólnokształcących i techników ‒ tych, którzy planują zdawać historię na maturze. Publikacja składa się z zestawów zadań dotyczących poszczególnych tematów w podręczniku, a także kart powtórzeniowych, które umożliwiają weryfikację zdobytej wiedzy i umiejętności po omówieniu każdego działu. Ciekawe i różnorodne zadania pomagają w utrwaleniu i zweryfikowaniu wiedzy, a także wspierają rozwój i doskonalenie umiejętności potrzebnych do korzystnego zdania egzaminu maturalnego. Uczeń kształtuje zdolność interpretacji faktów historycznych z oceną ich wydarzeń czy analizy materiałów źródłowych. Zadania uczą formułowania argumentów, tworzenia tekstów o tematyce historycznej oraz myślenia w sposób naukowy.

Historia 1. Część 2. Maturalne karty pracy składa się z 28 kart obejmujących materiał z 3 działów:

1. Wczesne średniowiecze - do końca X w.

 • Cesarstwo na Wschodzie (Bizancjum)
 • Arabowie i islam
 • Europa barbarzyńksa po upadku cesarstwa na Zachodzie
 • Odrodzenie idei cesarskiej na Zachodzie. Monarchie karolińska i ottońska
 • Gospodarka, społeczeństwo, kultura wczesnośredniowiecznej Europy Zachodniej
 • Na obrzeżach chrześcijańskiej Europy. Normanowie, Słowianie i Węgrzy
 • Narodzi państwa polskiego i rządy Mieszka I
 • Karta powtórzeniowa nr 1

2. Europa i Polska w okresie pełnego średniowiecza - XI-XIII w.

 • Polska za panowania Bolesława Chrobrego
 • Kryzys państwa polskiego i jego odbudowa przez Kazimierza Odnowiciela
 • Europa w XI-XIII w. - polityka, społeczeństwo, gospodarka
 • Kościół w realiach społeczno-politycznych XI-XIII w.
 • Polska Bolesławów: Śmiałego i Krzywoustego
 • Monarchia patrymonialna w Polsce w X-XII w.
 • Państwo polskiej w okresie rozbicia dzielnicowego
 • Przemiany gospodarcze i społeczne w okresie rozbicia dzielnicowego
 • Kultura europejska XI-XIII w.
 • Karta powtórzeniowa nr 2

3. Schyłek średniowiecza w Europie i Polsce - XIV - poł. XV w.

 • Przemiany społeczne i zjawiska kryzysowe w Europie późnego średniowiecza
 • Przeobrażenia polityczne i konflikty militarne w Europie
 • Odbudowa Królestwa Polskeigo przez Władysława Łokietka
 • Polska za panowania Kazimierza Wielkiego
 • Od unii polsko-litewskiej do unii polsko-węgierskiej
 • Polska i Litwa za ponowania Władysława Jagiełły
 • Polska i Litwa za ponowania Władysława Warneczńczyka i Kazimierza Jagiellończyka
 • Europejska kultura artystyczna u schyłku średniowiecza
 • Kultura polska w epoce średniowiecza. Miejsce Polski w średniowiecznej Europie
 • Karta powtórzeniowa nr 3

Co znajdziesz w publikacji Historia 1. Część 2. Maturalne karty pracy?

Publikacja składa się z zestawów zadań typu maturalnego z zakresu rozszerzonego. Przygotowane zostały na wzór tych, które znajdują się w arkuszu maturalnym. Uczeń rozwiązuje zadania do licznych tekstach źródłowych, schematów i map. Zadania, które dzielą się na otwarte i zamknięte:

 • wiążą się z kluczowymi wydarzeniami i zjawiskami historycznymi;
 • doskonalą umiejętność czytania i interpretacji materiałów publicystycznych, popularnonaukowych i naukowych;
 • uczą wyciągania wniosków i argumentowania swojej oceny wydarzeń;
 • utrwalają wiedzę historyczną;
 • wpływają na umiejętność poprawnego odczytywania danych z mapy.

FAQ

Sekcja pytań i odpowiedzi

Kto jest autorem "Historia 1. Podręcznik i maturalne karty pracy część 1-2. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa"?
Za treścią książki stoją Janusz Ustrzycki, Mirosław Ustrzycki, Marek Dawidziuk.
Są autorami paru podręczników szkolnych, jednak te treści są bardzo wartościowe. Często autorzy podręczników szkolnych mają wysokie kompetencje w dziedzinie, na temat której piszą. Ciekawostka: niektórzy autorzy tworzą tylko do dwóch materiałów szkolnych, skupiając się na poznawaniu dziedziny nauki. Wynikać to może z czerpanej radości z pisania. Nie u każdego zdarza się, że łączenie wiedzy i doświadczenia, z ich przekazywaniem idą w parze.

Jakie wydawnictwo opracowało ten podręcznik?
Ten szkolny niezbędnik Historia 1. Podręcznik i maturalne karty pracy część 1-2. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa został wydany przez Wydawnictwo Operon.


Skąd powinnam lub powinienem wiedzieć, że to ten podręcznik muszę kupić?
3 kroki do sprawdzenia zgodności zamawianych książek szkolnych:
1. Sprawdź wykaz podręczników w szkole.
2. Zwróć szczególną uwagę na zgodność tytułu, autora, wydawnictwa.
3. Upewnij się, że wymienione wyżej dane znajdują się w opisie oglądanego produktu.


Jakiego zakresu wiedzy jest ta ksiażka?
Ten materiał jest przeznaczony do wykorzystania na poziomie rozszerzonym. Dedykowana dla uczniów mocniej zaawansowanych.


Czym są karty pracy?
Karty pracy są dodatkowymi pomocami dydaktycznymi włączonymi do podręczników lub do nich dołączonymi, które obejmują różnorodne zadania i ćwiczenia.


Przeczytaj o wydającym ten podręcznik szkolny:
Wydawnictwo Operon to podmiot, który specjalizuje się w tworzeniu publikacji, dotyczących wszystkich stopni edukacji - od początkowej edukacji szkolnej do szkół ponadpodstawowych. Oferuje podręczniki pozwalające przygotować się do egzaminów końcowych, które są zgodne z najnowszą podstawą programową i opracowane w konsultacji z MEN. Arkusze są urozmaicone pomocami naukowymi i materiałami multimedialnymi, które można kupić w pakietach lub oddzielnie. To wszechstronne i kompleksowe podejście do nauczania sprawia, że Operon jest docenianym partnerem zarówno dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Która to jest część książki?
Jest to część 1 tego podręcznika.


Co powinien posiadać uczeń oprócz wymaganych podręczników?
Na stronach www szkół zazwyczaj można znaleźć informacje dotyczące dodatkowych wymagań odnośnie wyprawki dla poszczególnych klas. Na listach zazwyczaj znajdują się często: przybory do pisania, kredki, artykuły plastyczne i kreatywne. Pamiętaj o zakupie zeszytów! Plecak w ulubionym kolorze, piórnik z wizerunkiem lubianego zwierzaka... W rok szkolny warto wejść energetycznie i w dobrym stylu! Dedykowane artykuły szkolne dostarczą radości, a wręcz zwiększyć pewność siebie. Odpowiednie artykuły kreatywne mogą zainspirować do pracy twórczej. Sprawdź kolekcję do szkoły, z którą warto wejść w rok szkolny.


Czy mogę wymienić lub zwrócić kupiony podręcznik?
Produkty nie podlegają wymianie, ale musisz wiedzieć, że przy zakupie online zawsze możesz zwrócić, i w zamian kupić odpowiedni. Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak można zwracać podręczniki? Wszystkie informacje znajdziesz na tej stronie.


Szczegóły - Historia 1. Podręcznik i maturalne karty pracy część 1-2. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa

Produkty w zestawie (3)

Recenzje

Podziel się swoją opinią

Oceń produkt

Inni Klienci kupili również
Odkryj radość z ogrodnictwa >>