M±ka orkiszowa w ostatnim czasie zyskuje zwolenników i coraz czę¶ciej go¶ci w polskich kuchniach. Uważana jest za zdrowszy zamiennik m±ki pszennej, a sama pszenica orkiszowa nazywana jest "leczniczym praziarnem". Szacuje się, że orkisz był uprawiany na kontynencie europejskim około 2500 roku p.n.e. Według archeologów już w epoce br±zu społeczeństwa uprawiały zboże, które stanowiło poł±czenie dwóch dzikich traw, podobnych do współczesnej pszenicy. W ¶redniowieczu orkisz był najpopularniejszym zbożem na naszym kontynencie. Do łask powrócił ponownie w XXI wieku.

SPIS TRE¦CI

M±ka orkiszowa - wła¶ciwo¶ci
M±ka orkiszowa - przeciwwskazania
M±ka orkiszowa - warto¶ci odżywcze i witaminy
M±ka orkiszowa - zastosowanie w kuchni


M±ka >>


M±ka orkiszowa - wła¶ciwo¶ci

Botanicznie orkisz przynależy do rodzaju pszenicy. Ziarna orkiszowe s± bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie, dzięki czemu ułatwione jest ich trawienie.

M±ka orkiszowa, jako doskonałe Ľródło błonnika, pomaga obniżyć poziom cholesterolu we krwi oraz ci¶nienie. Z tego względu polecana jest dla osób, które maj± problemy kardiologiczne, w szczególno¶ci m±ka pełnoziarnista. Produkty z m±ki orkiszowej działaj± wspomagaj±co na układ pokarmowy, zapobiegaj±c biegunkom, wzdęciom, kolkom, a także zaparciom. Można ni± zast±pić produkty pszenne w diecie odchudzaj±cej, ponieważ jest pokarmem zrównoważonym metabolicznie.

Wysoka zawarto¶ć żelaza w m±ce orkiszowej będzie wpływać pozytywnie na kobiety w ci±ży, które narażone s± na rozwój anemii. Żelazo podnosi również poziom energii organizmu i przyspiesza proces gojenia się ran. Witamina B3, również zawarta w m±ce orkiszowej, reguluje gospodarkę hormonaln±, głównie działanie kory nadnerczy.

M±ka orkiszowa - przeciwwskazania

Jak przy każdym zbożu, pojawia się pytanie: czy m±ka orkiszowa zawiera gluten? Niestety tak, i to nawet w większej ilo¶ci niż tradycyjna pszenica. Orkisz jest zatem zabroniony w diecie cierpi±cych na celiakię i nietolerancję glutenu, ale warto podkre¶lić, że gluten z orkiszu jest o wiele lepiej przyswajalny niż ten pszeniczny.

M±ka orkiszowa - warto¶ci odżywcze i witaminy

Obecnie m±ka orkiszowa jest ceniona o wiele wyżej niż jej pszeniczny odpowiednik. Ze względu na to, że ziarna orkiszu otoczone s± grub± łusk±, proces produkcji m±ki orkiszowej jest zupełnie inny w stosunku do m±ki pszennej. Dzięki temu zachowane zostaj± warto¶ci odżywcze i dietetyczne. Ziarno oddziela się od łupiny dopiero podczas procesu mielenia.

Moda na orkisz wróciła na fali trendu na zdrowe odżywianie i żywno¶ć ekologiczn±. Jest to bowiem zboże bogate w białko, błonnik pokarmowy, witaminę A, B, E i D, fitosterole oraz składniki mineralne, które wykazuj± zbawienny wpływ na organizm ludzki.

Najważniejsze warto¶ci odżywcze ziarna orkiszowego na 100 g przedstawiaj± się następuj±co:

  • Warto¶ć energetyczna - 367 kcal,
  • 11 g błonnika,
  • 15 g białka,
  • 34% zalecanego dziennego spożycia witaminy B3,
  • 34% zalecanego dziennego spożycia magnezu,
  • 24% zalecanego dziennego spożycia żelaza,
  • 10% zalecanego dziennego spożycia witaminy B6.

M±ka orkiszowa - zastosowanie w kuchni

M±ka orkiszowa znalazła swoje zastosowanie we współczesnej kuchni i z sukcesem może być stosowana samodzielnie. Niestety z użyciem m±ki orkiszowej nie uzyska się tak elastycznego ciasta, jak z dodatkiem m±ki pszennej. Zalet± jest jednak to, że m±ka orkiszowa nie przyczyni się do powstania zakalca, a wypieki chleba b±dĽ ciasta będ± stuprocentowo udane. Ten rodzaj m±ki polecany jest również do pieczenia ciasteczek, spodów do pizzy i tart - wypieki będ± kruche i lekkie.

Zdarzaj± się przepisy, w których m±kę orkiszow± miesza się w proporcji 1:1 z m±k± pszenn±, co równoważy estetykę z dobroczynnymi wła¶ciwo¶ciami odżywczymi. Sprawdza się ona również doskonale do zagęszczania zup i sosów z uwagi na dobr± rozpuszczalno¶ć m±ki orkiszowej w wodzie. Co ciekawe, z orkiszu uzyskuje się również kaszę orkiszow±, która jest bogata w błonnik i białko. Ze ¶wieżo zmielonej m±ki powstaje także makaron orkiszowy.

M±ka orkiszowa może być postrzegana jako kulinarna i zdrowotna nowinka, ale tak naprawdę nawi±zuje do diety ludzi sprzed tysięcy lat. Nie ulega w±tpliwo¶ci, że jest wspaniałym zamiennikiem dla tradycyjnej m±ki pszennej. Wypieki, nale¶niki czy pierogi na bazie orkiszu nie odbiegaj± smakowo od tych pszenicznych, a dodatkowo wpływaj± pozytywnie na zdrowie.


Zobacz także: